Lupta pentru unirea Transilvaniei si Banatului cu Romania a intrat In faza finala In toamna anului 1918. Format la data de 30 octombrie/12 noiembrie 1918, Consiliul National Roman Central, care cuprindea 6 reprezentanti ai Partidului National Roman si 6 reprezentanti ai Partidului Social Democrat, a coordonat lupta pentru unire.

Astfel, la 9/22 noiembrie 1918, Consiliul National Roman Central a anuntat guvernul maghiar ca romanii preluau pe deplin puterea In Transilvania. Intre 13/26 si 15/28 noiembrie 1918 au avut loc tratative Intre o delegatie romaneasca si una maghiara, In timpul carora romanii si-au reafirmat dorinta de a prelua controlul administrativ In teritoriile locuite de ei.

Delegatia maghiara s-a situat pe vechile pozitii si tratativele desfasurate la Arad au esuat. Consiliul National Roman Central a convocat o consfatuire, la data de 16/29 noiembrie 1918, In urma careia s-a hotarat ca era necesara Intrunirea unei adunari nationale constituante.

Marea Adunare Nationala a fost organizata la Alba-Iulia, la data de 18 noiembrie/l decembrie 1918. Au luat parte la acest eveniment deosebit din istoria romanilor 1228 de delegati alesi si peste 100 000 de oameni veniti din toate zonele Transilvaniei. Adunarea a fost deschisa de Gheorghe Pop de Basesti, iar cuvantul festiv a fost rostit de Vasile Goldis. Apoi, a fost supus spre aprobare Adunarii proiectul de rezolutie elaborat de Consiliul National Roman Central si care cuprindea 9 puncte, Intre care cel mai important era cel referitor la decretarea unirii romanilor din Transilvania, Banat si Tara Ungureasca si a teritoriilor locuite de ei cu Romania.

Marea Adunare Nationala a aprobat rezolutia si a proclamat solemn unirea Transilvaniei, Banatului si Tarii Unguresti cu Romania. Pentru conducerea treburilor natiunii romane, s-a hotarat crearea Marelui Sfat National, condus de Gheorghe Pop de Basesti, ca organ legislativ.

S-a format a doua zi, la 19 noiembrie/2 decembrie 1918, si Consiliul Dirigent, organ executiv provizoriu, avand In frunte pe Iuliu Maniu, care a condus treburile Transilvaniei pana la completa ei unire cu Tara-Mama si care avea sediul la Sibiu.

Trimite prietenilor

Ai vreo nelămurire?

Tagged: