Pentru a realiza un comentariu de text literar trebuie avute in vedere urmatoarele:

– incadrarea operei literare in contextul creatiei scriitorului respectiv,

– incadrarea scriitorului in contextul literaturii romane, al curentului literar.

– Genul si specia literara carora le apartine opera; interferarea genurilor si a speciilor literare (daca este cazul).

– Geneza operei (daca este relevant).

– Tema; Motivul (motivele); Laitmotivul; Ideea – analogii cu alte opere din literatura romana si universala.

– Valori artistice – imagini (vizuale, auditive, olfactive, motrice), elemente de figurare artistica – epitete, metafore, comparatii, personificari, alegorii etc (cu exemplificari din textul literar) si efectele lor in context.

– Valori ale limbii literare – nivel fonetic (spatiul geografic al scriitorului, grad de arhaicitate, muzicalitatea textului – armonia, aliteratia, eufonia); nivel morfologic (frecventa verbelor – timpul, modul; pronumele, adjectivele etc); nivel sintactic (topica – propozitii, fraze, felul propozitiilor claritatea textului, logica, valori gnomice etc); nivelul expresivitatii semnelor de punctuatie. Toate aceste aspecte se vor releva prin exemplificari din text.

– Concluzii privind: valoarea artistica, etica a operei literare; con-tributia scriitorului la dezvoltarea literaturii si a limbii literare; origi-nalitatea scriitorului, a operei comentate. Concluziile se vor prezenta in incheierea comentariului literar (introducere, cuprins, incheiere – concluzii). Se vor folosi, pe langa textul literar, aprecieri ale istoricilor si ale criticilor literari – relevante. Se vor comenta si impresiile personale, in contact cu opera literara, cu aprecierile facute la adresa acesteia.

Trimite prietenilor

Ai vreo nelămurire?