Originea limbii romane, caracterul latin, elemente autohtone, influente, dezvoltarea limbii

1 a) Lingvisti romani si straini de prestigiu, istorici, arheologi au pus in evidenta, in decursul timpului (si activitatea continua) date si documente de limba care statueaza originea limbii romane, caracterul acesteia, dezvoltarea ei. Fara a epuiza lista acestora mentionam pe: Ovid Densusianu, I. A Candrea, Sextil Puscariu, Al. Philippide, Theodor Capi-dan, Emil Petrovici, Nicolae […]

Vezi referatul complet